ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

קרנות השתלמות

תוכן עניינים

קרן השתלמות היא למעשה קופת חיסכון לצורך מיוחד לטווח זמן בינוני, המיועדת לשכירים ולעצמאיים. במקור, היא נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמויות, אולם כיום היא משמשת על פי רוב כאפיק לחיסכון ומהווה את אחד ממכשירי החיסכון החשובים והמשתלמים במשק. זאת מכיוון שמדובר באפיק היחיד שאינו לטווח ארוך אשר נותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

קיימים שני סוגים של קרן השתלמות

 1. קרן השתלמות לשכירים – העובד והמעביד מפקידים לקרן ההשתלמות הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד ובדרך כלל, שכיר מפריש 2.5% משכרו לקרן והמעביד מפריש 7.5%. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.
 2. קרן השתלמות לעצמאיים – לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

איך לבחור קרן השתלמות? 

בחירת קרן השתלמות צריכה להתבצע באופן מחושב על פי מספר פרמטרים:

תשואה לאורך זמן 

הדבר החשוב ביותר בתהליך בחירת קרן ההשתלמות הוא לבדוק את ביצועי העבר, לאורך השנים. לשם כך, יש לבחון אילו תשואות השיגה הקרן בשנים האחרונות ולא להתפתות לבחור בקרן שהשיגה תשואה גבוהה בפרק זמן קצר. מומלץ לבחון את ביצועי העבר של קרן ההשתלמות, במיוחד בתקופות בהן השווקים ירדו.

ניסיון ואחריות 

בשוק קרנות ההשתלמות פועלים כיום גופים רבים ורמת התחרותיות בו עלתה בצורה משמעותית. חשוב שציבור המשקיעים יבחר בתבונה את החברה המנהלת המתאימה ביותר לדרישותיו.

כזו שמציגה ניסיון ומוניטין מוכחים. בעולם ההשקעות אין תחליף לניסיון ורק גוף שצבר ידע של שנים ארוכות בשוק ההון, מסוגל להבטיח כי כספכם ינוהל בצורה המקצועית הטובה ביותר, תוך הימנעות מסיכונים מיותרים בניסיון להשיג תשואות גבוהות ב"כל מחיר". קרן השתלמות טובה צריכה להתנהל באופן שמרני על מנת להבטיח השגת תשואות גבוהות בטווח הארוך בלא לחשוף את ציבור המשקיעים לסיכונים. המדד המקובל לבחינת רמת הסיכון של הקרן הינו "סטיית התקן".

שירות אישי 

התחרות הרבה בתחום קרנות ההשתלמות הביאה לשיפור ברמת השירות הניתן לציבור החוסכים. מומלץ שלא להתפשר על רמת השירות בתמורה להבטחות לתשואה גבוהה. "נתן יוכל" מעניקה את כל השירותים הפיננסיים הישירים והעקיפים במהירות המרבית (אישורי מס, הפקדות סוף שנה, פתיחת קופות חדשות וטיפולים בהפקדות, שינויים, עדכונים, דיווחים וכיוצ"ב) ובמידת הצורך, בהתאם לבקשתך, תעמוד בכל עת בקשר ישיר מול רו"ח שלך.

הרכב ההשקעות ורמות סיכון 

על מנת להבטיח בחירה בקרן המתאימה ביותר למאפיינך האישיים, עליך לבחון מספר פרמטרים, בהם: מהו הרכב ההשקעות של הקרן, כמה מנכסיה מושקעים במניות, מה היקף פיזור הנכסים, באילו ענפים מושקע הכסף וכיצד מחולקות ההשקעות בין שווקים בארץ ובחו"ל. נושא הסיכון הוא פרמטר מרכזי, אשר חייב להיות מותאם להעדפותיו ולצרכיו של העמית תוך שקלול כלל נכסיו הפיננסים.

בהתאם לגישה זו, תהליך ההשוואה והבחירה בין קרנות ההשתלמות מתחיל בכך שהעמית בוחר את רמת הסיכון הרצויה לו מבין מספר קבוצות סיכון אפשריות. בשלב השני יש לבדוק את התנהגות התשואה בעבר ושיעור השינוי בה מחודש לחודש, המשקפים את רמת הסיכון בניהול השקעות הקרן בעבר.

מגוון של קרנות השלמות ברמות סיכון שונות

 • קרן השתלמות מנייתית – קרן השתלמות דינאמית, בעלת חשיפה למרכיב מניות (20%-30%). מטרתה העיקרית היא מיקסום התשואות תוך השתלבות בחתך העליון של קרנות ההשתלמות ושמירה על רמת סיכון גבוהה.
  למי מיועדת הקרן? קרן זו מיועדת לעמיתים, שכירים ועצמאים, המעוניינים בתיק דינאמי יותר ובקרן תזזיתית, שמסוגלת להגיב ולנצל במהירות את תנודות שוק ההון.
 • קרן השתלמות מסלולית – קרן זו מאפשרת דינמיות מקסימאלית לניצול ההתפתחויות בשוק ההון. הקרן מאפשרת לך באמצעות מעבר בין מסלולי השקעה שונים ומגוונים, בהתאם לצרכים והרצונות, השפעה רבה יותר על השקעותיך.
  ​קרן ההשתלמות המסלולית מקנה לך מעבר חופשי בכל שלב בין 4 מסלולי השקעה שונים ובכך, ניצול יעיל ומיטבי של ההתפתחויות בשוק ההון:
 • מסלול כללי: הנכסים יושקעו בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. מסלול זה מתאים לעמית המעוניין בפרופיל השקעות דינאמי.
 • מסלול צמוד מדד: לפחות 90% מהנכסים יושקעו בנכסים צמודים למדד, ללא השקעה במניות. מסלול זה מותאם לעמית המעוניין בתיק סולידי ביותר, הצופה עלייה במדד המחירים.
 • מסלול שקלי קצר טווח: לפחות 90% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים בעלי משך חיים ממוצע של עד שנה. מסלול זה מותאם לעמית המעוניין בתיק סולידי ביותר.
 • מסלול מנייתי: מסלול בדרגת סיכון גבוהה. לפחות 90% מהנכסים יושקעו במניות. מסלול זה מתאים לעמית המאמין בתשואות עודפות בשוק המניות בטווח הארוך.


המעבר בין מסלולי ההשקעה הוא מהיר, תוך שלושה ימים בלבד, והוא אינו נחשב כאירוע מס ואינו כרוך בעלויות כלשהן.

​למי מיועדת הקרן? קרן זו מיועדת לעמית, שכיר או עצמאי, המעוניינים בפרופיל השקעות דינאמי בהתאם לצרכיהם ובהתאם לתנודות שוק ההון.

 • קרן השתלמות גמישה – קרן השתלמות בעלת מרכיב אג"ח גבוה. מבנה ההשקעות גמיש- עיקר ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בדירוג גבוה וחשיפה לנכסים בארץ ובחו"ל. המרכיב המנייתי בארץ ובחו"ל בקרן משתנה בהתאם לתנאי השוק.
  למי מיועדת הקרן? קרן זו מיועדת לעמיתים, שכירים ועצמאים, המעוניינים בקרן השתלמות גמישה, עם תשואות עודפות לאורך זמן.

קרן השתלמות – מיסוי ותקרות

קרן השתלמות לשכירים 

שכיר – סעיף 3 (ה') לפקודה. "המשכורת הקובעת" הינה הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוים. המשכורת הקובעת מוגבלת בתקרה. המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס הינה 15,712 ₪ לחודש (188,544 ₪ לשנה, נכון לשנת המס 2011) מעביד – יפריש עד 7.5% מהמשכורת הקובעת, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעביד (ובמקרה זה 2.5% מהמשכורת הקובעת).

קרן השתלמות לעצמאים 

עצמאי – סעיף 17 (5 א') לפקודה. ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/ממשלוח יד בלבד. ניכוי בגובה הסכום שהופקד, בניכוי 2.5% מ "ההכנסה הקובעת". "ההכנסה הקובעת" – ההכנסה מעסק/ממשלוח יד עד 249,000 ₪ לשנה. תקרת הניכוי – 4.5% מ "ההכנסה הקובעת". תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס: 17,400 ₪ לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/ממשלוח יד (נכון לשנת המס 2011).

קרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים 

שיעור ההוצאה המותרת למעסיק הנה עד 4.5% מהמשכורת הקובעת של בעל השליטה. הפרשת העובד (בעל השליטה) תהיה בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעביד (היות ובעל שליטה הינו עובד-שכיר). הגדרת "המשכורת הקובעת" לגבי בעל שליטה זהה לזו של שכיר, כמוסבר לעיל.

קרן השתלמות – משיכת כספים

הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום ההצטרפות. הכספים פטורים ממס, ללא צורך בהוכחת מטרת המשיכה. עובד שבחר לא למשוך את הכספים המופקדים בקרן השתלמות גם לאחר 6 שנות וותק, יכול להמשיך ולהפריש כספים לקרן ואלו יהיו נזילים וחופשיים למשיכה בכל עת ופטורים ממס. משיכת כספים מקרן השתלמות אפשרית גם בתום 3 שנות ותק, למטרת מימון השתלמות מקצועית בלבד ותחת אישורים מתאימים של מנהלי הקרן. עובד שפרש לגמלאות רשאי למשוך את הכספים העומדים לרשותו בקרן השתלמות בתום שלוש שנות חברות בקרן, לכל מטרה וללא חיוב במס. עובד שברצונו למשוך כספים מקרן השתלמות שלא על פי התנאים שצוינו, יהיה חייב בתשלום מס.

העברת קרן השתלמות

למי מותר? 
עמית בקרן השתלמות רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקרן, לקרן השתלמות אחרת מאותו סוג. בקרן שאליה עבר יחושב ותק העמית מהיום בו היה עמית בקרן הראשונה. כלומר, הוותק נשאר זהה. העברה אינה כרוכה בתשלום ובעת העברה נשמרים הזכויות כפי שהיו בקרן הקודמת. עמית רשאי לעבור מקרן השתלמות אחת לאחרת בלא הגבלה. קרן ההשתלמות אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת. לצורך העברה, עליך למלא טופס ייעודי לכך הניתן לך על ידנו. כמו כן נדרש צילום תעודת זהות וצילום תדפיס מהקרן שממנה מועברים הכספים. עובדי "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" עומדים לשרותך באופן אישי בכל עת, ותסייע בידיך לבצע את בקשת העברה באופן המקצועי, היעיל והמיטבי ביותר.

מלא את הפרטים בטופס האלקטרוני, פרט את פנייתך ושלח אלינו. אנחנו נטפל בפנייתך בכל תשומת הלב, במלוא המקצועיות ובמהירות המרבית.

חובת הפרשה לקרן השתלמות על פי צווי הרחבה לפי ענפים (מעודכן ליום 8/8/2011)

אולמות וגני אירועים 

המעסיק ישלם מדי חודש על חשבונו 0.25% מהשכר המשולב ויעבירו לקרן השתלמות והדרכה המנוהלת על ידי ההסתדרות . 
אין חובה להפריש לקרן השתלמות מקובלת שהיא קופת גמל.

בניין 

צו ההרחבה על כל עובד המועסק בתפקיד שאינו משרדי. 
המעביד יפריש לקרן השתלמות כדלקמן: עבור מנהל עבודה ,מתחילת עבודתו 7.5% מהשכר התעריפי וחלק העובד יהיה 2.5% ; עבור יתר העובדים, לאחר 3 שנות ותק בענף הבנייה – חלק המעביד 2.5% וחלק העובד 1% מהשכר התעריפי .

בתי מלון 

לאחר 24 חודשי עבודה במלון, יפרישו המעביד והעובד לקרן השתלמות. עובד חדש שמקום עבודתו הקודם היה בבית מלון, שהפקיד עבורו לקרן השתלמות עד לסיום עבודתו שם, ההפרשות לקרן השתלמות יחלו בחודש השביעי לעבודתו במלון החדש . 
שיעורי ההפרשה: המעביד יפריש 7.5% מהמשכורת הכוללת ; העובד – 2.5%. 
המשכורת הכוללת: השכר כולל תוספת אילת או ים המלח, ללא שעות נוספות.

בתי קולנוע 

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות .

הובלה 

המעביד יפריש עבור הנהגים לקרן השתלמות. חלק המעביד 6% ; חלק העובד .4%הבסיס לחישוב השכר לענין הפרשות לקרן השתלמות, הוא כמפורט בהגדרת השכר להלן: "השכר": 
שכר העובד שממנו יופרשו תשלומים לקרן פנסיה, לקרן השתלמות יהיה 150% מהשכר המשולב, הכולל שכר יסוד (על פי טבלת שכר שצורפה לצו ההרחבה וכפופה לשכר המינימום), תוספת יוקר, תוספת ותק ותוספת מקצועית .הסיבה היא שחלק גדול מאד בשכר מהוות התוספות שאינן מזכות אוטומטית בפיצויים או בהפרשות – פרמיות ושעות נוספות .

חקלאות 

לעובדים רגילים בענפי החקלאות וגננות נוי – 
המעסיק יפריש 1% מהשכר היומי הכולל או מהמשכורת של העובד, וישלם לקרן השתלמות (מקור התשלום הוא לקרן השתלמות ומלגות לפועלים חקלאיים). אין הפרשה מקבילה של העובד. 
לעובדים בדירוג חודשי מנהלי (מנהלי עבודה, מפקחים, גנני נוי, עובדי מינהל וכד') – 
בדרגות : 3-4 המעסיק 3%, העובד 1% 
בדרגות 5-6 : המעסיק 6% ,העובד 2% 
בדרגות 7 ומעלה: המעסיק 7.5%, העובד 2.5%

יהלומים 

בתום תקופת ניסיון של 6 חודשים, רטרואקטיבית לתחילת העבודה, יעביר המעסיק לקרן השתלמות 7.5% מהשכר המשולב. העובד ישלם 2.5%. 
"שכר משולב": שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת ותק ואש"ל, תוספת משפחה ופרמיה.

מוסכים 

המעסיק יפריש 0.2% מהשכר הכולל, העובד ישלם 0.1% לקרן השתלמות )במקור – לקרן השתלמות מיוחדת לעובדי המוסכים, המשותפת לאיגוד המוסכים ולהסתדרות עובדי המתכת בהסתדרות הכללית).

אין חובה להפריש לקרן השתלמות מקובלת שהיא קופת גמל. 
ההפרשה תהיה לאחר תקופת ניסיון בת 6 חודשים שניתן להאריכה ב 3 חודשים – רטרואקטיבית לתחילת העבודה.

מורי דרך 

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות .

מסחר סיטונאי וקמעונאי ושירותים 

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות.

ניקיון ותחזוקה 

אין בצו ההרחבה חובת הפרשה לקרן השתלמות.

קבלני כח אדם 

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות .

רשתות לשיווק מזון 

לרבות חנות לממכר מזון כסניף עצמאי או כזכיין וכן ממכר מוצרי צריכה אחרים, ששטח המכירה שלה עולה על 500 מ"ר לאחר שלוש שנות עבודה יפרישו המעסיק והעובד כדלקמן: 
בחודשים 37-48 : המעסיק 2.5% העובד 2.5% 
בחודשים 49-60 : המעסיק 5.5% העובד 2.5% 
מחודש 61 ואילך : המעסיק 7.5% העובד 2.5%

שמירה ואבטחה 

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות.

ענפי התעשייה 

בענפי התעשייה שאינם שייכים לענף היהלומים אין חובה בצו הרחבה להפרשות לקרן השתלמות .

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות