מילון מונחים

מילון מונחים: א-ד , ה-ט , י-ע , פ-ק , ר-ת

אבחון קוגנטיבי

אובדן איברים

אובדן גמור

אובדן גמור החל מ 50%

אובדן גמור להלכה

אובדן כושר עבודה

אובדן רווחים

אוסטאופורוזיס

אחוז החיסכון בפוליסה מסוג "עדיף"

אחריות כלפי צד שלישי

אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף מרכב

אחריות לנזקי רכוש צד שלישי

אחריות לנזקי רכוש צד שלישי

אחריות מעבידים

אחריות צולבת / אחריות משולבת

אי כושר מתאונה (נכות תעסוקתית מתאונה)

איזון אקטוארי

אירוע

אישור אי הגשת תביעה

אישור הפסדים

איתור

אלצהיימר

אקטואר

אקסגרציה

אקסגרציה

בונוס / מאלוס

בונוס היעדר תביעות

ביטוח

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אחריות מוצר

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אש מורחב

ביטוח גמלה

ביטוח דירה

ביטוח הגנה משפטית

ביטוח הנדסי

ביטוח חובה

ביטוח חיים

ביטוח חסר (תת ביטוח)

ביטוח יתר

ביטוח כל הסיכונים

ביטוח כפל

ביטוח לכל החיים

ביטוח מבנה הדירה

ביטוח מוות מתאונה

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מעורב

ביטוח מעורב זמן פירעון קבוע – זפ"ק

ביטוח משכנתא

ביטוח סיעודי

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עדיף

ביטוח צד שלישי (רכב)

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח רכב (מקיף)

ביטוח רפואי

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תכולת דירה

ביטול השתתפות עצמית בנזק לצד שלישי

ביטול נסיעה

בית חולים

בן משפחה קרוב

בסיס אירוע Occurrence Basis

בסיס הגשת תביעה Claims Maid Basis

בעל הפוליסה

גבול אחריות

גיל כניסה

גיל פרישה

גיל תביעה

גמלת סיעוד

דברי ערך

דו"ח תביעות

דו"ח תקופתי

דמי ביטוח

דמי ניהול

דמים

דף הרשימה