ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
מא מב מד מו מח מי מכ מל מס מצ מק מש
מבו מבט

מבוטח

מבוטח הינו הגוף המשפטי (אדם, חברה, תאגיד או כל אישיות משפטית)בעל פוליסת ביטוח, אשר רכש פוליסת ביטוח, על מנת לקבל פיצוי עבור נזק אפשרי.מבוטח נקרא גם "צד ראשון" והוא הגורם אותו אישר המבטח לבטח ומחוייב לשלם לו פיצוי במקרה של אירוע ביטוחי, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה ולסייגיה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר

מילון מונחים

לקביעת פגישה ללא התחייבות