ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
מא מב מד מו מח מי מכ מל מס מצ מק מש

מחלה

מצב של בריאות לא תקין, קיום בעיה בריאותית, הפרעה במצב הבריאות של אברי הגוף, הפרעה גופנית עם סימנים ותסמינים וסימפטומים מוחשיים או שניתן לזהותם, כל מצב לא תקין או כשל תפקודי של הגוף.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר

מילון מונחים

לקביעת פגישה ללא התחייבות