ביטוח
מרפאה / קליניקה

ביטוח מרפאה / קליניקה כולל מגוון כיסויים ביטוחיים רחבים בהיקפם, עכשיו בתעריף אטרקטיבי !  

הפוליסה לביטוח מרפאה / קליניקה באמצעות "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים",  הינה פוליסה ייעודית למרפאה / קליניקה / מרפאת עיניים / מרפאה גניקולוגית/  מרפאת שיניים / אורטופדיה / מרפאה למשפחה פנימית וכללית / מרפאה לילדים / מרפאה למטפלים ברפואה משלימה ועוד, רחבה בהיקפה, על בסיס "כל הסיכונים", בעלת מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים המתאימים לביטוח המרפאה כגון:

 • ביטוח תכולה. (מלאי עסקי כתרופות, תכשירים חומרים ותכולה כללית).
 • ביטוח מבנה. (לרבות שיפורי דיור במבנה המוחזק בשכירות).
 • ביטוח נזקי טבע:
 • רעידת אדמה.
 • סערה, סופה, שלג או ברד, שיטפון.
 • ביטוח מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני.
 • ביטוח אובדן הכנסות המרפאה / קליניקה על בסיס פיצוי יומי.
 • ביטוח כספים
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח תאונות אישיות

 

הפוליסה לביטוח מרפאה / קליניקה, כוללת בתוכה הרחבות רבות נוספות, כגון:

 • ביטוח חפצים אישיים.
 • שחזור מסמכים ואמצעי אגירת מידע אחרים.
 • שבר שמשות ומשטחי זכוכית.
 • שבר שלטים.
 • אובדן דמי שכירות (דיור חליפי).
 • סיכוני פריצה וגניבה ואו שוד לתכולה.
 • פרעות מהומות ונזק בזדון.
 • הוצאות הצלה ומנע.
 • הוצאות פינוי הריסות.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים.
 • תכולה בקירור.
 • רכוש במעבר.
 • נזקי מים לתכולה.

 

בנוסף - פטור מאמצעי מיגון:

בפוליסה לביטוח מרפאה / קליניקה אין התנאות ודרישות לאמצעי מיגון.

אנו נמליץ על הכיסויים הביטוחיים הנדרשים לביטוח המרפאה /קליניקה

ונעניק לך את הפתרון הביטוחי הנכון, המותאם במיוחד בשבילך.

בכל מקרה הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.